Услови преношења

Услови Преношења

  • Материјал објављен на интернет презентацији Анонимни | Anonymous Serbia (текст, фото, видео, програмерски код) заштићеном је ауторским правима и означен са:

 © Анонимни | Anonymous Serbia

Делимично коришћење објављеног материјала дозвољено је за копирање текстова максималне дужине до 250 речи са почетка текста, уз напомену „Прочитајте цео текст на: © Анонимни | Anonymous Serbia“ – директна интернет веза (линк) до текста који се наводи.

Потпуно коришћење објављеног текстуалног материјала дозвољено је 48 сати по објављивању на нашој платформи, уз напомену: „Извор © Анонимни | Anonymous Serbia“ где је убачена директна интернет веза (линк) до текста који се преноси, а чија ауторска права поседује наша платформа.

© Анонимни | Anonymous Serbia задржава једнострано право измене услова преношења у било ком времену.

Коришћење текстуалног материјала дозвољено је искључиво у електронској форми на другим интернет презентацијама, штампање у било ком облику је повреда ауторских права.

Платформа © Анонимни | Anonymous Serbia не одговара за коментаре посетиоца (који су онемогућени), као ни за штету насталу оглашавањем, која је регулисана односом треће стране и посетиоца наше интернет презентације.

© Анонимни | Anonymous Serbia

Анонимни | Anonymous Serbia

Анонимни | Anonymous Serbia

Freelancer at Анонимни
Анонимни | Anonymous Serbia
- Truth Will Set You Free
Истина је екстремна, улепшавати је био би маркетинг
Анонимни | Anonymous Serbia